Skip to content

Schenking van boeken namens afdeling Vlaams Belang Haaltert

Bij nazicht in de Haaltertse bibliotheken stelde ik vast dat er een opmerkelijk hiaat bestaat in het aanbod van boeken van Vlaamse auteurs uit de politieke wereld, al dan niet actueel, of uit het politieke verleden. Het is opmerkelijk te noemen dat er geen enkel boek terug te vinden is van een schrijver die actief is of was als politicus van het VB. Vermoedelijk is dit een vergetelheid of vergissing, wat uiteraard menselijk is.

De Haaltertse Vlaams Belangafdeling ging dan ook over te gaan tot de schenking van zes boeken van de volgende schrijvers: Tom Van Grieken, Karel Dillen, Gerolf Annemans, Barbara Pas en Frederik Pas en Filip De Winter

Er werd aan de gemeenteraad gevraagd, d.m.v. stemming, deze schenking te aanvaarden, uiteraard met de bedoeling deze beschikbaar te stellen in de Haaltertse bibliotheken. Deze vraag werd weggestemd. Schepen van o.a. Bibliotheken, de helderziende heer, Bart Ottoy (CD&V), had het over een gebrek aan interesse bij de Haaltenaar, een gebrek aan niveau, … . Tot zover deze lezing.

PDS MAART 2021