Skip to content

Paula D’Hondt ereburger in Haaltert: Hoe de NVA schaamteloos de Vlaamse mist ingaat

Op de Haaltertse gemeenteraad van maandag jl. gaf raadslid N. Van Landuyt (CD&V) toelichting bij het agendapunt inzake de invoering en reglementering betreffende het kunnen toekennen van de titel “Ereburger van Haaltert”. Dit diende als inleiding om voormalig CVP-kopstuk Paula D’Hondt-Van Opdenbosch (voormalig Commissaris voor het Migrantenbeleid – 1989 en 1993. Dit koninklijk commissariaat was de oorsprong van het huidige subsidieslurpende en beruchte UNIA opgericht in februari 1993 nvdr).

in het volgende punt effectief tot ereburger van Haaltert te bombarderen. Deze manier van werken leidde echter tot heel wat verzet bij de voltallige oppositie. De oppositie hekelde het “doorgestoken kaartspel”, maar CD&V schepen Van Keymolen deed -zonder blozen -nog een stevige poging om iedereen te overtuigen dat het voordragen van een voormalige CVP-coryfee, door een huidig CD&V-raadslid louter toeval was en helemaal niks met de politieke kleur te maken had. Op dat moment kon zelfs een deel van haar eigen meerderheid de lach niet onderdrukken. Mevrouw Van Keymolen had geluk dat de mondmaskers het hoongelach deels konden camoufleren. De manier hoe raadslid Van Landuyt de biografie van mevr. D’hondt-Vanopdenbosch voorlas was dan weer ontroerend.

De Vlaams Belangfractie schoof met advocaat Aloïs De Backer – postuum – ook een kandidaat-ereburger naar voren. De motivatie om Advocaat De Backer naar voor te dragen is immers niet min. Eerst zorgde De Backer achter de schermen en later vanop de eerste rij voor de onvoogding van Vlaanderen en de Vlaamse taal. Hij was ook diegene die de eerste stap zette tot de vernederlanding van de Rijksuniversiteit Gent. “Mede daardoor konden vele van de huidige aanwezige raadsleden hun universitaire studies in het Nederlands volgen”. Ik was er rotsvast van overttuigd om een vlotte meerderheid te kunnen vinden voor het ondersteunen van deze kandidatuur. Helaas werden we geconfronteerd met een “njet” van de voltallige NVA-fractie, die volmondig de kandidatuur van mevrouw D’Hondt steunde. De maskers vielen nog maar eens af.