Skip to content

Overheveling beleidsdomein EU & Internationale aangelegenheden

Namens de Haaltertse Vlaams Belang-fractie diende ik een voorstel in om het beleidsdomein EU & Internationale aangelegenheden over te hevelen vanuit de burgemeestersstoel – de burgemeester die al een groot aantal bevoegdheden in het algemeen en verantwoordelijkheden in het bijzonder voor haar rekening dient te nemen – naar een schepen binnen het college. Ondanks o.a. onze EU-scepsis leek en lijkt het beleidsdomein EU & Internationale aangelegenheden ons dermate belangrijk, dat het meer aandacht nodig heeft en het dus beter overgeheveld werd naar een schepen met meer tijd en ruimte binnen zijn of haar spreekwoordelijke “portefeuille”. Het voorstel werd uiteraard afgeketst. De burgemeester kan het allemaal wel alleen de baas. Zo kennen we haar.

PDS NOVEMBER 2019