Skip to content

Motie om parkeren stationsparkings van Haaltert en Ede gratis te houden

Naar aanleiding van een mondelinge vraag aan Federaal minister van Mobiliteit, Dhr. Bellot, vernam ik dat de stationsparkings van Ede en Haaltert vanaf het tweede kwartaal van 2020 betalend zullen worden. Dit zal zo aan het gemeentebestuur gecommuniceerd worden, voegde de minister eraan toe. Wij zijn van mening dat de stationsomgevingen van Ede en Haaltert hier niet op voorbereid zijn.

Ik diende, namens de VB-fractie hieromtrent da nook het volgend voorstel tot raadsbesluit in:

De gemeenteraad geeft de opdracht aan het College van Burgemeester en Schepenen om de NMBS te vragen het betalend parkeren uit te stellen tot er een concrete masterplan voor beide stationsomgevingen uitgewerkt is.

Het mocht niet baten.

PDS APRIL 2021