Skip to content

Faciliteren oprichting Buurderij in Haaltert

In de gemeenteraad van januari 2019 diende ik namens de Vlaams Belangfractie een voorstel in om de gemeentelijke infrastructuur (vb. Dorpshuis/Lokaal Dienstencentrum de Fransman) ter beschikking te stellen voor de opstart van een Buurderij (overkoepelende organisatie: Boeren & Buren bv.). Verder moet het ook de taak zijn van de gemeentelijke overheid om via verschillende kanalen mee te werken aan het faciliteren van de opstart en het doen welslagen van het project.

Waarom dit voorstel: Van belang is het helpen van lokale handelaren bij het vinden van een afzetmarkt. Via dit project wil Vlaams Belang Haaltert ook aandacht besteden aan het feit dat “Fairtrade”, een zeer misleidend begrip is en dat commerciële bedrijven als OXFAM, zeker niet zo “Fair” zijn als ze pretenderen te zijn. Bovendien wordt meer en meer gehamerd op het promoten van de korte keten, het waarschuwen voor de gevolgen van de ecologische voetafdruk enz. . Met dit project willen we niet allen de korte keten in onze gemeente kansen geven, maar een dergelijke lokale afzetmarkt kan plaatselijke familiale telers en consumenten met elkaar in contact brengen, wat ook de sociale cohesie bevordert. Ten laatste, maar niet in het minste, is het een manier om onze Vlaamse, landelijke gemeente op een milieuvriendelijke, innovatieve en positieve gemeente voor te stellen, en geïnteresseerden uit buurgemeenten naar ons Haaltert te brengen.

PDS JANUARI 2019