Skip to content

Gemeentelijk

In de Haaltertse gemeenteraad ben ik leider van onze driekoppige fractie. In 2019 deden we er onze intrede met onmiddellijk drie verkozenen. Ikzelf wordt er in raad en daad bijgestaan door collega’s Jan Schelfhout en Anita De Bruyn. Met een bestuursmeerderheid van drie partijen, bestaande uit de NVA, CD&V en SPa is het de politieke logica zelve dat er veel werk aan de winkel is.

Niettegenstaande de oppositie in Haaltert systematisch monddood wordt gemaakt, is het toch duidelijk dat het oppositiewerk van het Vlaams Belang weegt op het beleid. Tot spijt van wie het benijdt. Dit oppositiewerk moet ook de basis vormen voor een verdere uitbreiding van onze fractie naar 2024 en verder toe. Zowel inhoudelijk als in aantal verkozenen. Deze legislatuur moet daar de basis voor vormen.