Skip to content

INFRABEL: Taalverhoudingen en de link met gevoerde beleid

Nadat ik verschillende cijfers aangaande taalverhoudingen binnen INFRABEL, opvroeg bij bevoegd minister Gilkinet (ECOLO) kon ik enkel vaststellen dat ook in deze Federale overheidsinstelling Franstalig personeel sterk oververtegenwoordigd is, en dit op alle niveau’s, en binnen alle statuten. Terwijl Nederlandstaligen in dit land in aantal een meerderheid vormen, de zwaarste lasten dragen zijn in Federale Overheidsinstellingen systematisch in de minderheid. Zeer zeker ook bij INFRABEL. Dit is ronduit ontluisterend, en ligt helaas in de lijn van het gevoerde beleid en de prioriteiten die INFRABEL legt. Vlaanderen wordt systematisch minder bedeeld.

Quote: Op Vlaams niveau bestaat er dan wel een Vlaamse Spoorstrategie, maar dit is eigenlijk een lege doos. In die spoorstrategie worden adviezen, wensen en verzuchtingen geformuleerd, maar het Belgicistische Infrabel doet daar nikss niks mee. 

Een maximale regionalisering van het spoorbeleid dringt zich op. Investeringen in Extra investeringen in spoorinfrastructuur in Vlaanderen, voor reizigersverkeer, maar zeer zeker ook voor het goederenspoor zijn absoluut noodzakelijk en prioritair. Minister Gilkinet deed al talloze beloftes terzake, maar in praktijk blijft het maar een mager beestje, en worden projecten in Wallonië én meer nog in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met voorrang behandeld. “Tijd voor échte verandering, ook op vlak investeringen in spoorinfrastructuur”!

PDS OKTOBER 2021