Skip to content

Blokkade Suezkanaal

Hoe onze afhankelijkheid van het Communistische China alweer bloot wordt gelegd

We horen onze politieke elite niet als het gaat over communiceren van de problematiek en nog minder als het gaat over het zoeken naar oplossingen op korte, middellange en lange termijn

Op Sociale media wordt intens de spot gedreven met het reusachtige schip dat sinds vorige dinsdag het Suez-kanaal blokkeert. Maar de situatie legt natuurlijk ook een paar ongemakkelijke waarheden bloot. Eerst en vooral toont de situatie nog maar eens aan hoe afhankelijk we van de invoer uit de Communistische dictatuur China zijn. Om aan die massale invoer te kunnen beantwoorden worden dan weer steeds grotere schepen gebouwd, waar haven- en andere infrastructuren niet altijd voor geschikt zijn, en maken de ganse logistieke keten en wereldeconomie fragieler. Een evolutie die in de nautische wereld reeds langer vragen oproept. Zo ook bij verzekeraars die steeds minder staan te popelen om dergelijke mastodonten te verzekeren.

Rusland grijpt de opstopping in het Suezkanaal aan om de route via de Noordelijke IJszee tussen Azië en Europa als alternatief te promoten. Op Twitter maakte het Russische staatsbedrijf voor kernenergie Rosatom grapjes over de problemen in het Suezkanaal en wordt gezegd dat Russische nucleaire ijsbrekers klaar staan om de route via de Noordelijke IJszee open te houden voor scheepvaart. Onze EU-elite zal het graag lezen.”

Een andere ongemakkelijke waarheid is natuurlijk dat we in dit land nog steeds met het Federale Beleidsdomein Noordzee zitten, met ene V. Van Quickenborne als voogdijminister. Het Federale niveau heeft uiteraard geen enkele voeling met de maritieme sector, en dat het daar oorverdovend stil blijft bewijst deze crisis alweer. Van Quickenborne is wel de man die graag verkondigt hoe fier hij wel is op de Noordzee als elfde Belgische Provincie, benadrukt in zijn beleidsnota e.d. het belang van de Maritieme wereld voor ons land, en wel in het bijzonder voor de bevoorrading van ons land. In de Coronacrisis nog meer dan ooit tevoren voegt hij er fijntjes aan toe. Dat de Maritieme wereld uiteraard ook belangrijk is voor export vanuit ons land vergeet hij er bij te vermelden. Het feit dat Vlaanderen 82% van de export voor haar rekening neemt en daarmee dus de transfers naar de andere noodlijdende Gewesten mede financiert kan hiervoor een mogelijke verklaring zijn. De Noordzee is de facto niet de 11de Belgische provincie, maar de 6de Vlaamse Provincie. Mare nostrum!

PDS APRIL 2021