Skip to content

Blokkade Suezkanaal: Diplomatiek

In maart 2021 werd het Suezkanaal geblokkeerd door het het gigantische containerschip Ever Given. Het schip liep vast en blokkeerde op die manier de ganse cruciale scheepvaartverbinding, van groot belang voor de wereldeconomie in het algemeen, en aan alle aan de maritieme gelieerde  sectoren in het bijzonder.

Ook vanuit Vlaamse havensteden stak de ongerustheid snel de kop op. Het bleek immers te gaan om een complexe stuitligging die voor honderden schepen zware vertraging kon betekenen. Dit door de wachttijden om het Suezkanaal in/uit te kunnen varen, of door de lange omweg rond Kaap de Goede Hoop.

De maritieme sector – motor van onze Vlaamse economie werd al geraakt door de Coronacrisis, maar incidenten als dit leggen extra pijnpunten en gevoeligheden bloot op diverse niveau’s en terreinen, ook op de langere termijn.

Ik ondervroeg minister van Buitenlandse Zaken mevrouw Wilmes dienaangaande. Vooral omdat er een opmerkelijk diplomatiek geurtje aan de zaak zat.

Opmerkelijk was immers het feit dat de woordvoerder van de Suez Canal Authority, het Egyptische Staatsbedrijf dat het kanaal beheert en dus ook de inkomsten int, op woensdag, 24 maart, het onjuiste bericht verspreidde dat het schip was losgetrokken (hetgeen ik vernam uit een gerenommeerd Nederlandse nautisch vakblad). 

Diverse bronnen uit vooral de nautische, maar ook de diplomatieke wereld beweerden dat deze foute communicatie uitgerekend gebeurde om te vermijden dat rederijen zouden beslissen om het Suezkanaal te mijden en voor de omvaart langs Kaap de Goede Hoop te kiezen.

Op mijn vragen aangaande het diplomatieke luik van dit dossier, nl. op welke manier en op welk niveau de Belgische diplomatie betrokken was in dit dossier kreeg ik een antwoord dat iedereen gewoon kon lezen in de pers (zeer pover dus). Toen ik aanhaalde en vroeg of het klopte dat de woordvoerder van het Egyptische Suez Canal Authority het onjuiste bericht verspreidde dat het schip was losgetrokken, deed Minister Wilmes alsof haar neus bloedde, ofwel wist ze echt van niks. In beide gevallen zeer verontrustend. Ofwel een gebrek aan transparantie naar het Parlement toe, ofwel hadden we te maken met een zwaar diplomatiek deficit.

PDS APRIL 2021