Vlaming mag betalen voor tijdelijke Europese school

Vlaming mag betalen voor tijdelijke Europese school

Naar aanleiding van een vraag nemens de  Vlaams Belangfractie is niet te spreken over de kostprijs van een tijdelijke Europese school in Brussel. “25,5 miljoen euro voor een vijfde tijdelijke school?”, vraagt Kamerlid Pieter De Spiegeleer. “Het is ondoordacht, onnodig en bovendien wordt het betaald door de verkeerden.”

Voormalig minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen Koen Geens (CD&V) gaf in januari 2020 groen licht voor de bouw van een tijdelijke Europese School op de voormalige site van de NAVO te Haren (Brussel). “Dit peperdure project werd in September dit jaar reeds afgerond”, aldus De Spiegeleer. “Tegen 2027 moet er naast de tijdelijke ook een definitieve Europese school komen op dezelfde site.”

“Een Europese school, tijdelijk of niet, moet betaald worden met Europees geld”

De Europese Unie is niet financieel betrokken bij dit project, en er is geen zicht op het toekomstig gebruik van de schoolgebouwen. “Maar het is wel zo dat het secretariaat-generaal van de Europese scholen de behoeften mag bepalen”, vervolgt De Spiegeleer, die hierover bevoegd staatssecretaris Mathieu Michel (MR) ondervroeg. “De EU-instellingen hebben dus de lusten maar niet de lasten. Ze bepalen wel maar betalen niet.”

“Daarnaast ontvangt de Regie de Gebouwen ook geen huurinkomsten van de Europese scholen voor de terreinen en gebouwen die ter beschikking worden gesteld”, stelt De Spiegeleer tot slot vast. “Dit is ondertussen al de vijfde Europese school in Brussel waar de Vlaamse burger aan dient mee te betalen. Een onaanvaardbare situatie.”

PDS NOVEMBER 2021

Vivaldi & Belgicistisch cynisme

Vivaldi & Belgicistisch cynisme

De federale – Vivaldi – regering is vandaag al begonnen aan de voorbereidingen van de vieringen n.a.v. het tweehonderdjarig bestaan van België. Dit voldongen feit zou “ons” in 2030 te beurt vallen. Dat langetermijndoelstellingen als een rode draad door deze Vivaldi-refering lopen is duidelijk. De manier waarop en de middelen waarmee zijn echter bijtend cynisch. “Het verdient een feestje”, stelt PS-Staatssecretaris Dermine smakeloos. 

Een feestje dus, en wat voor één – een feestje waar de vnl. Vlaamse Belastingbetaler 170 miljoen EUR voor mag ophoesten. 170 miljoen EUR (sic) voor één luik van het feest. Het aperitief als het ware. Dat het doel van de festiviteiten, vragen oproept is nog zacht uitgedrukt. Een verdrietig België dat aan een overgesubsidieerd infuus blijft liggen is al pijnlijk, maar dat dit dan nog gevierd moet worden, klinkt als een dansfeest bij de notaris na het overlijden van de overbejaarde grootmoeder.

Het toppunt van deze klucht is nog de locatie waar deze 170 miljoen EUR belastinggeld aan besteed moet worden. Jawel, het Jubelpark, het park van Leopold II – de man – voor wiens wandaden de Vlaming vier generaties later herstelbetalingen zou moeten voor betalen, volgens de vertegenwoordigers van diezelfde Vivaldi-regering (Wouter De Vriendt van Groen! bv.). 200 jaar Vlaamse onderdanigheid vieren, ook dat is Vivaldi!

Toen ik dit staatssecretaris Dermine voor de voeten gooide, in de bewuste Commissie, keek de man even de andere kant op. 

PDS NOVEMBER 2021

INFRABEL: Taalverhoudingen en de link met gevoerde beleid

INFRABEL: Taalverhoudingen en de link met gevoerde beleid

Nadat ik verschillende cijfers aangaande taalverhoudingen binnen INFRABEL, opvroeg bij bevoegd minister Gilkinet (ECOLO) kon ik enkel vaststellen dat ook in deze Federale overheidsinstelling Franstalig personeel sterk oververtegenwoordigd is, en dit op alle niveau’s, en binnen alle statuten. Terwijl Nederlandstaligen in dit land in aantal een meerderheid vormen, de zwaarste lasten dragen zijn in Federale Overheidsinstellingen systematisch in de minderheid. Zeer zeker ook bij INFRABEL. Dit is ronduit ontluisterend, en ligt helaas in de lijn van het gevoerde beleid en de prioriteiten die INFRABEL legt. Vlaanderen wordt systematisch minder bedeeld.

Quote: Op Vlaams niveau bestaat er dan wel een Vlaamse Spoorstrategie, maar dit is eigenlijk een lege doos. In die spoorstrategie worden adviezen, wensen en verzuchtingen geformuleerd, maar het Belgicistische Infrabel doet daar nikss niks mee. 

Een maximale regionalisering van het spoorbeleid dringt zich op. Investeringen in Extra investeringen in spoorinfrastructuur in Vlaanderen, voor reizigersverkeer, maar zeer zeker ook voor het goederenspoor zijn absoluut noodzakelijk en prioritair. Minister Gilkinet deed al talloze beloftes terzake, maar in praktijk blijft het maar een mager beestje, en worden projecten in Wallonië én meer nog in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met voorrang behandeld. “Tijd voor échte verandering, ook op vlak investeringen in spoorinfrastructuur”!

PDS OKTOBER 2021

 

Werken – Lijn 86 – INFRABEL & Communicatie: Een rode draad van onwil en onkunde: Ook in de Vlaamse Ardennen!

Werken – Lijn 86 – INFRABEL & Communicatie: Een rode draad van onwil en onkunde: Ook in de Vlaamse Ardennen!

In Maarkedal werden op 14 juli spoorwerken aan lijn 86 stil gelegd. Voor deze werken werd een budget van 11,3 miljoen EUR uit het BOOST-plan voor INFRABEL weg gelegd, zo deelde Federaal Mobiliteitsminister G. Gilkinet  (ECOLO) mij mee.

De noodzaak van de verbeteringswerken stelde ik helemaal niet in vraag. Integendeel zelfs: Voor ons, het Vlaams Belang, ligt er nog veel meer werk op de plank als het gaat over optimalisering van lijn 86 en andere Oost-Vlaamse niet-geëlektrificeerde spoorlijnen.

 *Resolutie i.k.v. implementering van treinen op waterstof in de regio.

Wat mij wél tegen de borst stuit is het feit dat INFRABEL alweer Cavalier seul speelt en werken uitvoert zonder overleg met regionale en lokale overheden, noch middenveldsorganisaties of buurtbewoners betrekt bij haar plannen. En erger nog: het lapt door de Gewesten opgelegde richtlijnen met de regelmaat van de klok aan haar laars.

Dit gebrek aan overleg loopt als een rode draad door het beleid van INFRABEL. In de Commissie Mobiliteit van de Federale Kamer, kan de consensus over de partijgrenzen heen niet groter zijn. Of het nu gaat over het uitvoeren van werken zoals deze aan lijn 86, het sluiten van overwegen of het samenwerken met spoorvrachtoperatoren i.k.v. de Modal Shift. De conclusie is steeds dezelfde:

De INFRABEL-top kan en/of wil niet samenwerken met andere overheden en klanten. Iets waar ook meerderheidspartijen het over eens zijn, en laat net dat laatste opmerkelijk zijn!

PDS JULI 2021

Beliris: 68 miljoen euro aan nieuwe sociale huisvesting in de komende vier jaar

Beliris: 68 miljoen euro aan nieuwe sociale huisvesting in de komende vier jaar

Onlangs heeft de federale minister belast met Beliris, Karine Lalieux (PS), een persconferentie gehouden waarin voor 845 miljoen euro aan projecten werd voorgesteld die Beliris zal verwezenlijken de komende 4 jaar.

Beliris is een samenwerking tussen de federale overheid en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) met als doel de invloed en uitstraling van Brussel, als hoofdstad en internationale stad, te ontwikkelen. Hierbij stroomt elk jaar meer dan 125 miljoen euro van het federaal belastinggeld naar Beliris.

Dat het Vlaams Belang een koele minaar is van dit Belgicistisch concept, is zacht uitgedrukt”, In deze context context ondervroeg ik in de bewuste commissie in minister Lalieux, waarbij het tot een kleine aanvaring kwam “Het enige argument ter verdediging van deze onverholen transfers vanuit Vlaanderen naar het BHG, dat steevast bijt in de hand die haar voedt, bestond er, namens Mevr. Lalieux uit, dat het overgrote deel van de werken werd uitgevoerd door Vlaamse ondernemers. “Dat is niet alleen naast de kwestie, want wij hekelen diverse doelen waar deze financiële middelen aan besteed worden, niet wie de werken uitvoert, ik heb bovendien geen cijfers van een PS-minister nodig om te weten dat de Vlaming ondernemender is dan zijn de gemiddelde Francofoon in dit land”,

Naast de oorspronkelijke miljoenentransfers die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest reeds ontvangt van de federale overheid, zal Beliris de komende 4 jaar werken aan 800 éxtra sociale woningen, bovenop de 1.663 reeds bestaande woningen reeds onder haar hoede, en dit uiteraard opnieuw met belastinggeld van de Vlaming! Deze sociale woningen bevinden zich niet enkel in onze hoofdstad maar in het volledig BHG. “Het is al langer geweten dat de Belgicistische systeempartijen, met de PS op kop, nogal creatief omspringen met de geografische definiëring van “Brussel”. Het flagrant misbruik van de middelen om bijvoorbeeld sociale woningen, zwembaden, kinderdagverblijven etc. In het BHG te bouwen, moet dan ook onmiddellijk stoppen!

PDS MEI 2021

Blokkade Suezkanaal: Diplomatiek

Blokkade Suezkanaal: Diplomatiek

In maart 2021 werd het Suezkanaal geblokkeerd door het het gigantische containerschip Ever Given. Het schip liep vast en blokkeerde op die manier de ganse cruciale scheepvaartverbinding, van groot belang voor de wereldeconomie in het algemeen, en aan alle aan de maritieme gelieerde  sectoren in het bijzonder.

Ook vanuit Vlaamse havensteden stak de ongerustheid snel de kop op. Het bleek immers te gaan om een complexe stuitligging die voor honderden schepen zware vertraging kon betekenen. Dit door de wachttijden om het Suezkanaal in/uit te kunnen varen, of door de lange omweg rond Kaap de Goede Hoop.

De maritieme sector – motor van onze Vlaamse economie werd al geraakt door de Coronacrisis, maar incidenten als dit leggen extra pijnpunten en gevoeligheden bloot op diverse niveau’s en terreinen, ook op de langere termijn.

Ik ondervroeg minister van Buitenlandse Zaken mevrouw Wilmes dienaangaande. Vooral omdat er een opmerkelijk diplomatiek geurtje aan de zaak zat.

Opmerkelijk was immers het feit dat de woordvoerder van de Suez Canal Authority, het Egyptische Staatsbedrijf dat het kanaal beheert en dus ook de inkomsten int, op woensdag, 24 maart, het onjuiste bericht verspreidde dat het schip was losgetrokken (hetgeen ik vernam uit een gerenommeerd Nederlandse nautisch vakblad). 

Diverse bronnen uit vooral de nautische, maar ook de diplomatieke wereld beweerden dat deze foute communicatie uitgerekend gebeurde om te vermijden dat rederijen zouden beslissen om het Suezkanaal te mijden en voor de omvaart langs Kaap de Goede Hoop te kiezen.

Op mijn vragen aangaande het diplomatieke luik van dit dossier, nl. op welke manier en op welk niveau de Belgische diplomatie betrokken was in dit dossier kreeg ik een antwoord dat iedereen gewoon kon lezen in de pers (zeer pover dus). Toen ik aanhaalde en vroeg of het klopte dat de woordvoerder van het Egyptische Suez Canal Authority het onjuiste bericht verspreidde dat het schip was losgetrokken, deed Minister Wilmes alsof haar neus bloedde, ofwel wist ze echt van niks. In beide gevallen zeer verontrustend. Ofwel een gebrek aan transparantie naar het Parlement toe, ofwel hadden we te maken met een zwaar diplomatiek deficit.

PDS APRIL 2021

Blokkade Suezkanaal

Blokkade Suezkanaal

Hoe onze afhankelijkheid van het Communistische China alweer bloot wordt gelegd

We horen onze politieke elite niet als het gaat over communiceren van de problematiek en nog minder als het gaat over het zoeken naar oplossingen op korte, middellange en lange termijn

Op Sociale media wordt intens de spot gedreven met het reusachtige schip dat sinds vorige dinsdag het Suez-kanaal blokkeert. Maar de situatie legt natuurlijk ook een paar ongemakkelijke waarheden bloot. Eerst en vooral toont de situatie nog maar eens aan hoe afhankelijk we van de invoer uit de Communistische dictatuur China zijn. Om aan die massale invoer te kunnen beantwoorden worden dan weer steeds grotere schepen gebouwd, waar haven- en andere infrastructuren niet altijd voor geschikt zijn, en maken de ganse logistieke keten en wereldeconomie fragieler. Een evolutie die in de nautische wereld reeds langer vragen oproept. Zo ook bij verzekeraars die steeds minder staan te popelen om dergelijke mastodonten te verzekeren.

Rusland grijpt de opstopping in het Suezkanaal aan om de route via de Noordelijke IJszee tussen Azië en Europa als alternatief te promoten. Op Twitter maakte het Russische staatsbedrijf voor kernenergie Rosatom grapjes over de problemen in het Suezkanaal en wordt gezegd dat Russische nucleaire ijsbrekers klaar staan om de route via de Noordelijke IJszee open te houden voor scheepvaart. Onze EU-elite zal het graag lezen.”

Een andere ongemakkelijke waarheid is natuurlijk dat we in dit land nog steeds met het Federale Beleidsdomein Noordzee zitten, met ene V. Van Quickenborne als voogdijminister. Het Federale niveau heeft uiteraard geen enkele voeling met de maritieme sector, en dat het daar oorverdovend stil blijft bewijst deze crisis alweer. Van Quickenborne is wel de man die graag verkondigt hoe fier hij wel is op de Noordzee als elfde Belgische Provincie, benadrukt in zijn beleidsnota e.d. het belang van de Maritieme wereld voor ons land, en wel in het bijzonder voor de bevoorrading van ons land. In de Coronacrisis nog meer dan ooit tevoren voegt hij er fijntjes aan toe. Dat de Maritieme wereld uiteraard ook belangrijk is voor export vanuit ons land vergeet hij er bij te vermelden. Het feit dat Vlaanderen 82% van de export voor haar rekening neemt en daarmee dus de transfers naar de andere noodlijdende Gewesten mede financiert kan hiervoor een mogelijke verklaring zijn. De Noordzee is de facto niet de 11de Belgische provincie, maar de 6de Vlaamse Provincie. Mare nostrum!

PDS APRIL 2021

 

Vlaamse Federale ambtenaren dubbel zo vaak meertalig dan Franstalige

Vlaamse Federale ambtenaren dubbel zo vaak meertalig dan Franstalige

Dubbel zoveel Vlamingen krijgen een taalpremie Frans dan er Franstaligen een taalpremie Nederlands ontvangen. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) op een schriftelijke vraag van mezelf. “11.394 Vlaamse federale ambtenaren (27,6 procent) ontvangen een taalpremie Frans. En slechts 5.939 Franstalige ambtenaren (16,3 procent) krijgen een taalpremie Nederlands. “We weten meteen hoe miserabel het gesteld is met de kennis van de tweede landstaal bij de Franstalige federale ambtenaren.”

De taalpremie, die uiteraard gebaseerd is op een taalexamen, werd in het leven geroepen om de tweetaligheid van federale ambtenaren te stimuleren en taalproblemen op de federale werkvloer weg te werken. “Maar deze cijfers tonen net de nog steeds bestaande ongelijkheid op het terrein sterk aan “Deze cijfers zijn triest en wraakroepend, maar als we de kennis van het Nederlands aanschouwen bij het overgrote deel van de Franstalige federale ministers en staatssecretarissen, kunnen we uiteraard niet verbaasd zijn over het feit dat de tweetaligheid van hun ambtenaren eveneens ondermaats is.”

De cijfers tonen ook grote verschillen aan tussen de verschillende administraties. Zo scoort de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld redelijk hoog en deze van Justitie daarentegen zeer laag qua tweetaligheid. Zo geniet slechts 6,91% (!) van de Franstalige ambtenaren bij de FOD Justitie een taalpremie.

Opmerkelijk is ook het gebrek aan meertaligheid in de ‘Kanselarij van de Eerste Minister’, een symbolische Federale Overheidsdienst. “Vooreerst zijn Nederlandstaligen daar in aantal ondervertegenwoordigd, ondanks het feit dat de bevolking in België uit 60 procent Nederlandstaligen bestaat. Daarnaast zien we dat er zelfs op de Kanselarij amper tweetalige Franstalige ambtenaren te vinden zijn. Slechts 23,7% van de Franstaligen geniet er een taalpremie.

“De zinsnede “Et pour les Flamands, la même chose” is bij de federale ambtenaren anno 2021 actueler dan ooit”

PDS FEBRUARI 2021