Het Belgisch Spoorwegnet en het Federale Belgicistische spoorwegbeleid

Het Belgisch Spoorwegnet en het Federale Belgicistische spoorwegbeleid

NMBS, INFRABEL en de NMBS-Holding zijn nog steeds Federale Instellingen. Meer dan louter Federaal hebben ze ook nog een sterke Belgicistische toon en vertonen veelal dezelfde symptomen als België zelf: Oubollig, traag, geldverspillend, … . Deze symptomen en de Belgicistische reflex uiten zich in het algemeen beleid en de dagdagelijkse werking. De stiefmoederlijke behandeling van Vlaanderen (zowel op vlak van reizigersvervoer als op vlak van goederenvervoer), de nefaste gevolgen – op diverse vlakken – van het Brusselse GEN (Gewestelijk Expres Net), en aan dat rechtstreeks en onrechtstreeks gelinkt: Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat met disproportioneel veel geld gaat lopen. We kunnen hier spreken van transfers bodemloze Brusselse putten. Helaas bestaan er niet enkel Waalse putten.

Het Belgische Spoorwegnet is de voorbije decennia flink gekrompen. Lijnen werden gesloten, stations en haltes geschrapt, stationsfuncties – zoals loketten, sanitair, (verwarmde) wachtzalen- opgeheven, … . Stuk voor stuk asociale maatregelen omdat de “euro’s” elders nodig geacht werden en worden.

Officieel omdat deze lijnen en functies economisch niet rendabel waren/zijn, wat soms ook (een deel van) de waarheid is en was, maar vooral omdat ze niet in het Belgicistische kraam van de instellingen pasten en/of passen. De algemene voorkeur ging en gaat letterlijk en figuurlijk steeds uit naar het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Het Belgisch spoorwegnet oogt dus als een spinnenweb met Brussel als middelpunt en de Noord-Zuidverbinding als flessenhals. In tegenstelling tot het sluiten van lijnen en andere faciliteiten in Vlaanderen gebeurde en gebeurt in Brussel net het tegenovergestelde. De instellingen hebben het belang van “het spoor” altijd gezien en getekend in het belang van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en de klassieke 20ste eeuwse pendelaar naar dat Gewest. De Coronacrisis bewijst echter wat eigenlijk niet meer bewezen hoefde te worden, met name dat andere werkmethoden het pendelen naar Brussel voor een aanzienlijk deel overbodig maken. 

M.a.w. de klassieke dienstverlening, de veiligheid, de ontsluiting van de havens per goederenspoor, de “ontdieseling” van Oost-Vlaamse diesellijnen, … ongeveer alles heeft moeten wijken en inleveren voor de belangen van het BHG door het in stand houden van deze voorbijgestreefde pendelstromen.

Belangrijk vaststelling in deze is ook dat het Groen-Rode-multiculturele BHG haar eigen boontjes niet kan doppen, ook niet inzake Mobiliteit. Dat is dus de hoofdreden dat ze naast o.a. een Stadstol, ook massaal naar (mobiliteits)Euro’s hengelen via Federale weg. De Belirisfondsen zijn daar één van, maar de GEN-fondsen (INFRABEL-NMBS) zijn daar nog een veel beter (lees: duurder) voorbeeld van. Terwijl elders ingeboet wordt inzake infrastructuur (cfr. supra), gebeurt in het BHG net het omgekeerde. Dit is dus een onverholen miljardenstroom, via mobiliteitsfondsen.

PDS December 2021

Organisatie jaarlijkse infodagen rond bodemerosie en de bestrijding ervan

Organisatie jaarlijkse infodagen rond bodemerosie en de bestrijding ervan

De Haaltertste Vlaams Belangfractie liet een extra agendapunt toe voegen aan de Gemeenteraad van komende maandag. Via het organiseren van infodagen rond bodemerosie en de bestrijding ervan wil het Vlaams Belang meer aandacht schenken aan de problematiek waar onze regio – en dus ook de gemeente Haaltert gevoelig voor is (zie kaart). De partij wil via de infodagen alle betrokkenen kennis laten maken met de problematiek, de bestrijding ervan en zeer zeker ook wegwijs laten maken met de subsidiemogelijkheden die te verkrijgen zijn, vervolgt Fractievoorzitter Pieter De Spiegeleer (Vlaams Belang).

In februari van dit jaar werd Haaltert geconfronteerd met ernstige wateroverlast. Dit was hoofdzakelijk het gevolg van water en slijk die van de velden spoelde. Het slijk is dan weer een gevolg van het feit dat Haaltert in een gebied ligt dat sterk erosiegevoelig is. Deze problematiek is gekend op diverse beleidsniveaus, maar uit navraag blijkt dat grondeigenaars, huurders en landbouwers te weinig op de hoogte zijn van de problematiek, haar oplossingen en haar subsidiemogelijkheden. De Vlaams Belangfractie zal de gemeenteraad vragen hier meer aandacht aan te schenken en dit meer bepaald door de organisatie van een jaarlijkse infodag. Dit jaarlijks infomoment zorgt voor meer betrokkenheid van grondeigenaren en/of gebruikers. Wat erosiebestrijding betreft zijn er trouwens heel veel mogelijkheden. Deze hebben vaak een groot raakvlak met andere ecologische doeleinden (in een ruimer kader dan erosie en wateroverlast alleen dus). Deze kunnen dan ook complementair zijn met streefdoelen van andere belangengroepen uit het middenveld.

Dit initiatief moet de uitstraling van Haaltert uitstraling als groene landbouwgemeente versterken, besluit De Spiegeleer.

PDS APRIL 2021