Zelzate en het Cordon Sanitaire

Zelzate en het Cordon Sanitaire

Met de reacties en visie vanuit het SPa-kamp over de bestuursmeerderheid van henzelf met de Communisten van de PVDA, krijgen ze eigenlijk nog eens de aandacht die ze al jaren zoeken en niet vonden. De verkiezingsuitslagen bewijzen dat – gelukkig – keer op keer. Waarschijnlijk zullen ze – marketeers als ze zijn – gedacht hebben: Slechte reclame is ook reclame, en kijk: het schijnt te werken. SPa (inmiddels Vooruit nvdr) heeft de aandacht waar ze wanhopig naar op zoek waren gekregen door in Zelzate, hun ondemocratisch en hypocriet gelaat nogmaals te tonen.

Fractieleider in de kamer (inmiddels voormalig fractieleider, Joris Vandenbroecke nvdr) ziet de de samenwerking als een “positieve lokale keuze”. De ene lokale keuze is duidelijk de andere niet bij de SPa. Toen de SPa in Aalst in 2012 besloot om o.a. met de NVA in zee te te gaan was het Volkhuis aan de Houtmarkt te klein. Er zou immers een ex-Vlaams Belanger (Karim Van Overmeire) beloond worden met een schepenambt. Groot drama, de Grote Leider, Tobback jr. moest zich vanuit Leuven naar de Zwarte Rand aan de oevers van de Dender spoeden om de meubelen te redden. Hetgeen hem ,naar zijn goeie gewoonte, uiteraard niet lukte. Resultaat: Partijbreuk (de ongehoorzamen vlogen eruit en richtten de SD&P op).

Stroomopwaarts langs diezelfde rivier, nl. in Denderleeuw voltrok zich – in de rode oogjes – en ongeveer tegelijkertijd met dat in Aalst – nog een “democratisch” drama. Wat was er immers gebeurd: De “traditionele” partijen slaagden er niet in om tot een akkoord te komen waardoor Denderleeuw onbestuurbaar was en de burger in de kou bleef staan. Dat laatste mocht in sommige gevallen letterlijk genomen worden. De democratisch verkozen “ondemocraten” namen hun democratitische plicht op en zorgden via geheime stemming voor een centrum-rechtse meerderheid, waardoor er dus wel democratische beslissingen genomen werden, ten gunste van de kiezer. Gevolg: SPa stond alweer op de achterste poten want het cordon was op die manier nog eens gebroken. Via hun verschrompelde zuiltjes riepen ze zelfs op om een protestbetoging te organiseren aan het lokale gemeentehuis. Gelukkig voor hen had er een – in rooie vuilzak getooide – ABVV’er een sirene mee, of we hadden hen niet gehoord. Zo massaal waren ze aanwezig.

Tot zover de bizarre kronkels bij de SPa in hoeverre keuzes louter lokaal moeten gemaakt worden, en wanneer dat net niet mag.

Als men bij de SPa bovendien stelt dat het bestuursakkoord in Zelzate lezen, al volstaat om aan te tonen dat er niks extremistisch of communistisch aan is, is hij volledig het Noorden van Oost-Vlaanderen, in dit geval, kwijt, en staat hij al met zijn voetjes aan de oevers van de Westerschelde. Het bestuursakkoord volstaat dus om aan te tonen dat besturen met extreem-links geen humanitaire drama’s of schendingen tegen de rechten van de mens zal opleveren in Zelzate (wat dat dus in hun voorbeeldstaten als Cuba, Venezuela en Noord-Korea wel oplevert). Ik heb bestuursakkoord niet gelezen maar wil hen – goed als ik ben – nog geloven ook. Ik wil echt geloven dat er in de volgende zes jaar geen hongersnood zal uitbreken in Zelzate.

Los van het feit dat perceptie natuurlijk ook een belangrijke factor is in de politiek (wat de ene als gematigd percipieert, percipeert de andere als extremistisch), slaat hij de politieke bal natuurlijk terug volledig mis. De SPa is natuurlijk een grote fan van het Cordon Sanitaire tegen het Vlaams Belang. Een van de vele ondemocratische gevolgen van dat cordon is net dat ander partijen geen bestuursakkoord MOGEN onderhandelen met het Vlaams Belang. Als je natuurlijk al buiten spel gezet wordt voordat je een bestuursakkoord onderhandelt/opstelt, wordt het natuurlijk zeer moeilijk om te bewijzen, dat dat fictieve bestuursakkoord extremistisch is. Dat men bij de SPa dus net dat bestuursakkoord in Zelzate gebruikt om de gemoederen te bedaren en een “bewijs te leveren”, dat het Cordon tegen extreem-links eigenlijk “niet echt” gebroken is, getuigt van een buitenproportionele hypocrisie en een groot gebrek aan politiek fatsoen.

Inmiddels weigert de NVA in Ninove – eveneens aan de oevers van de Dender – samen te werken met Forza Ninove (de lokale Vlaams Belang afdeling) om samen te besturen … om dan enkele weken later in het Antwerpen van Keizer De Wever een coalitie te vormen met o.a. … jawel, de SPa. Of hoe de SPa niet enkel haar gekende hypocriete gelaat toont, maar ook de NVA het schaamrood op de wangen bezorgt.

PDS december 2018

Het Belgisch Spoorwegnet en het Federale Belgicistische spoorwegbeleid

Het Belgisch Spoorwegnet en het Federale Belgicistische spoorwegbeleid

NMBS, INFRABEL en de NMBS-Holding zijn nog steeds Federale Instellingen. Meer dan louter Federaal hebben ze ook nog een sterke Belgicistische toon en vertonen veelal dezelfde symptomen als België zelf: Oubollig, traag, geldverspillend, … . Deze symptomen en de Belgicistische reflex uiten zich in het algemeen beleid en de dagdagelijkse werking. De stiefmoederlijke behandeling van Vlaanderen (zowel op vlak van reizigersvervoer als op vlak van goederenvervoer), de nefaste gevolgen – op diverse vlakken – van het Brusselse GEN (Gewestelijk Expres Net), en aan dat rechtstreeks en onrechtstreeks gelinkt: Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat met disproportioneel veel geld gaat lopen. We kunnen hier spreken van transfers bodemloze Brusselse putten. Helaas bestaan er niet enkel Waalse putten.

Het Belgische Spoorwegnet is de voorbije decennia flink gekrompen. Lijnen werden gesloten, stations en haltes geschrapt, stationsfuncties – zoals loketten, sanitair, (verwarmde) wachtzalen- opgeheven, … . Stuk voor stuk asociale maatregelen omdat de “euro’s” elders nodig geacht werden en worden.

Officieel omdat deze lijnen en functies economisch niet rendabel waren/zijn, wat soms ook (een deel van) de waarheid is en was, maar vooral omdat ze niet in het Belgicistische kraam van de instellingen pasten en/of passen. De algemene voorkeur ging en gaat letterlijk en figuurlijk steeds uit naar het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Het Belgisch spoorwegnet oogt dus als een spinnenweb met Brussel als middelpunt en de Noord-Zuidverbinding als flessenhals. In tegenstelling tot het sluiten van lijnen en andere faciliteiten in Vlaanderen gebeurde en gebeurt in Brussel net het tegenovergestelde. De instellingen hebben het belang van “het spoor” altijd gezien en getekend in het belang van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en de klassieke 20ste eeuwse pendelaar naar dat Gewest. De Coronacrisis bewijst echter wat eigenlijk niet meer bewezen hoefde te worden, met name dat andere werkmethoden het pendelen naar Brussel voor een aanzienlijk deel overbodig maken. 

M.a.w. de klassieke dienstverlening, de veiligheid, de ontsluiting van de havens per goederenspoor, de “ontdieseling” van Oost-Vlaamse diesellijnen, … ongeveer alles heeft moeten wijken en inleveren voor de belangen van het BHG door het in stand houden van deze voorbijgestreefde pendelstromen.

Belangrijk vaststelling in deze is ook dat het Groen-Rode-multiculturele BHG haar eigen boontjes niet kan doppen, ook niet inzake Mobiliteit. Dat is dus de hoofdreden dat ze naast o.a. een Stadstol, ook massaal naar (mobiliteits)Euro’s hengelen via Federale weg. De Belirisfondsen zijn daar één van, maar de GEN-fondsen (INFRABEL-NMBS) zijn daar nog een veel beter (lees: duurder) voorbeeld van. Terwijl elders ingeboet wordt inzake infrastructuur (cfr. supra), gebeurt in het BHG net het omgekeerde. Dit is dus een onverholen miljardenstroom, via mobiliteitsfondsen.

PDS December 2021

Vlaming mag betalen voor tijdelijke Europese school

Vlaming mag betalen voor tijdelijke Europese school

Naar aanleiding van een vraag nemens de  Vlaams Belangfractie is niet te spreken over de kostprijs van een tijdelijke Europese school in Brussel. “25,5 miljoen euro voor een vijfde tijdelijke school?”, vraagt Kamerlid Pieter De Spiegeleer. “Het is ondoordacht, onnodig en bovendien wordt het betaald door de verkeerden.”

Voormalig minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen Koen Geens (CD&V) gaf in januari 2020 groen licht voor de bouw van een tijdelijke Europese School op de voormalige site van de NAVO te Haren (Brussel). “Dit peperdure project werd in September dit jaar reeds afgerond”, aldus De Spiegeleer. “Tegen 2027 moet er naast de tijdelijke ook een definitieve Europese school komen op dezelfde site.”

“Een Europese school, tijdelijk of niet, moet betaald worden met Europees geld”

De Europese Unie is niet financieel betrokken bij dit project, en er is geen zicht op het toekomstig gebruik van de schoolgebouwen. “Maar het is wel zo dat het secretariaat-generaal van de Europese scholen de behoeften mag bepalen”, vervolgt De Spiegeleer, die hierover bevoegd staatssecretaris Mathieu Michel (MR) ondervroeg. “De EU-instellingen hebben dus de lusten maar niet de lasten. Ze bepalen wel maar betalen niet.”

“Daarnaast ontvangt de Regie de Gebouwen ook geen huurinkomsten van de Europese scholen voor de terreinen en gebouwen die ter beschikking worden gesteld”, stelt De Spiegeleer tot slot vast. “Dit is ondertussen al de vijfde Europese school in Brussel waar de Vlaamse burger aan dient mee te betalen. Een onaanvaardbare situatie.”

PDS NOVEMBER 2021

Vivaldi & Belgicistisch cynisme

Vivaldi & Belgicistisch cynisme

De federale – Vivaldi – regering is vandaag al begonnen aan de voorbereidingen van de vieringen n.a.v. het tweehonderdjarig bestaan van België. Dit voldongen feit zou “ons” in 2030 te beurt vallen. Dat langetermijndoelstellingen als een rode draad door deze Vivaldi-refering lopen is duidelijk. De manier waarop en de middelen waarmee zijn echter bijtend cynisch. “Het verdient een feestje”, stelt PS-Staatssecretaris Dermine smakeloos. 

Een feestje dus, en wat voor één – een feestje waar de vnl. Vlaamse Belastingbetaler 170 miljoen EUR voor mag ophoesten. 170 miljoen EUR (sic) voor één luik van het feest. Het aperitief als het ware. Dat het doel van de festiviteiten, vragen oproept is nog zacht uitgedrukt. Een verdrietig België dat aan een overgesubsidieerd infuus blijft liggen is al pijnlijk, maar dat dit dan nog gevierd moet worden, klinkt als een dansfeest bij de notaris na het overlijden van de overbejaarde grootmoeder.

Het toppunt van deze klucht is nog de locatie waar deze 170 miljoen EUR belastinggeld aan besteed moet worden. Jawel, het Jubelpark, het park van Leopold II – de man – voor wiens wandaden de Vlaming vier generaties later herstelbetalingen zou moeten voor betalen, volgens de vertegenwoordigers van diezelfde Vivaldi-regering (Wouter De Vriendt van Groen! bv.). 200 jaar Vlaamse onderdanigheid vieren, ook dat is Vivaldi!

Toen ik dit staatssecretaris Dermine voor de voeten gooide, in de bewuste Commissie, keek de man even de andere kant op. 

PDS NOVEMBER 2021

INFRABEL: Taalverhoudingen en de link met gevoerde beleid

INFRABEL: Taalverhoudingen en de link met gevoerde beleid

Nadat ik verschillende cijfers aangaande taalverhoudingen binnen INFRABEL, opvroeg bij bevoegd minister Gilkinet (ECOLO) kon ik enkel vaststellen dat ook in deze Federale overheidsinstelling Franstalig personeel sterk oververtegenwoordigd is, en dit op alle niveau’s, en binnen alle statuten. Terwijl Nederlandstaligen in dit land in aantal een meerderheid vormen, de zwaarste lasten dragen zijn in Federale Overheidsinstellingen systematisch in de minderheid. Zeer zeker ook bij INFRABEL. Dit is ronduit ontluisterend, en ligt helaas in de lijn van het gevoerde beleid en de prioriteiten die INFRABEL legt. Vlaanderen wordt systematisch minder bedeeld.

Quote: Op Vlaams niveau bestaat er dan wel een Vlaamse Spoorstrategie, maar dit is eigenlijk een lege doos. In die spoorstrategie worden adviezen, wensen en verzuchtingen geformuleerd, maar het Belgicistische Infrabel doet daar nikss niks mee. 

Een maximale regionalisering van het spoorbeleid dringt zich op. Investeringen in Extra investeringen in spoorinfrastructuur in Vlaanderen, voor reizigersverkeer, maar zeer zeker ook voor het goederenspoor zijn absoluut noodzakelijk en prioritair. Minister Gilkinet deed al talloze beloftes terzake, maar in praktijk blijft het maar een mager beestje, en worden projecten in Wallonië én meer nog in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met voorrang behandeld. “Tijd voor échte verandering, ook op vlak investeringen in spoorinfrastructuur”!

PDS OKTOBER 2021

 

NMBS: Betalend maken van stationspakings, asociaal en archaïsch beleid

NMBS: Betalend maken van stationspakings, asociaal en archaïsch beleid

De stationsparking van Haaltert wordt binnenkort, net zoals die van bv. Ede, betalend gemaakt. De NMBS-top blijft volhouden haar parkings betalend te maken, en vooral dan in typische Vlaamse pendelgemeenten als de onze. Het is hen blijkbaar ontgaan dat we de 21ste eeuw zijn ingetreden en we in Coronamodus leven. Evoluties en zaken dus die nieuwe en andere werk en -pendelmethoden in het leven hebben geroepen en die er voor zorgen dat het klassieke, dagdagelijkse, woon-werkverkeer voorbij gestreefd is.

Door het nemen van asociale maatregelen als deze, maar ook door ook het sluiten van loketten, in bv. Lede en Ninove, jaagt men de klant steeds meer weg van de trein. Dat is opmerkelijk.

Kortom: we worden niet alleen geconfronteerd het asociale LEZ, Brusselse Stadstol, e.d. , neen de Vlaming moet op de koop toe ook betalen voor de stationsparking waar hij de trein neemt. De Vlaamse pendelaar wordt dus gewoon aanzien als melkkoe. Het Vlaams Belang verzet zich tegen deze onrechtvaardige asociale maatregelen, en zal dat in de toekomst ook blijven doen!

In de rand hiervan wil ik graag het antwoord op een vraag van mezelf aan ECOLO-Mobiliteitsminister, Gilkinet aanhalen. Uit dat antwoord blijkt dat binnen het Brusselse, door vnl. Groen & Rood bestuurd – Hoofdstedelijk Gewest 1 stationsparking op 35 betalend is. Dt is ronduit hallucinant. Spuwen in de hand van de Vlaamse Belastingbetaler en pendelaar, net naar dat Brussels Hoofdstedelijke Gewest.

PDS augustus 2021

Werken – Lijn 86 – INFRABEL & Communicatie: Een rode draad van onwil en onkunde: Ook in de Vlaamse Ardennen!

Werken – Lijn 86 – INFRABEL & Communicatie: Een rode draad van onwil en onkunde: Ook in de Vlaamse Ardennen!

In Maarkedal werden op 14 juli spoorwerken aan lijn 86 stil gelegd. Voor deze werken werd een budget van 11,3 miljoen EUR uit het BOOST-plan voor INFRABEL weg gelegd, zo deelde Federaal Mobiliteitsminister G. Gilkinet  (ECOLO) mij mee.

De noodzaak van de verbeteringswerken stelde ik helemaal niet in vraag. Integendeel zelfs: Voor ons, het Vlaams Belang, ligt er nog veel meer werk op de plank als het gaat over optimalisering van lijn 86 en andere Oost-Vlaamse niet-geëlektrificeerde spoorlijnen.

 *Resolutie i.k.v. implementering van treinen op waterstof in de regio.

Wat mij wél tegen de borst stuit is het feit dat INFRABEL alweer Cavalier seul speelt en werken uitvoert zonder overleg met regionale en lokale overheden, noch middenveldsorganisaties of buurtbewoners betrekt bij haar plannen. En erger nog: het lapt door de Gewesten opgelegde richtlijnen met de regelmaat van de klok aan haar laars.

Dit gebrek aan overleg loopt als een rode draad door het beleid van INFRABEL. In de Commissie Mobiliteit van de Federale Kamer, kan de consensus over de partijgrenzen heen niet groter zijn. Of het nu gaat over het uitvoeren van werken zoals deze aan lijn 86, het sluiten van overwegen of het samenwerken met spoorvrachtoperatoren i.k.v. de Modal Shift. De conclusie is steeds dezelfde:

De INFRABEL-top kan en/of wil niet samenwerken met andere overheden en klanten. Iets waar ook meerderheidspartijen het over eens zijn, en laat net dat laatste opmerkelijk zijn!

PDS JULI 2021

Beliris: 68 miljoen euro aan nieuwe sociale huisvesting in de komende vier jaar

Beliris: 68 miljoen euro aan nieuwe sociale huisvesting in de komende vier jaar

Onlangs heeft de federale minister belast met Beliris, Karine Lalieux (PS), een persconferentie gehouden waarin voor 845 miljoen euro aan projecten werd voorgesteld die Beliris zal verwezenlijken de komende 4 jaar.

Beliris is een samenwerking tussen de federale overheid en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) met als doel de invloed en uitstraling van Brussel, als hoofdstad en internationale stad, te ontwikkelen. Hierbij stroomt elk jaar meer dan 125 miljoen euro van het federaal belastinggeld naar Beliris.

Dat het Vlaams Belang een koele minaar is van dit Belgicistisch concept, is zacht uitgedrukt”, In deze context context ondervroeg ik in de bewuste commissie in minister Lalieux, waarbij het tot een kleine aanvaring kwam “Het enige argument ter verdediging van deze onverholen transfers vanuit Vlaanderen naar het BHG, dat steevast bijt in de hand die haar voedt, bestond er, namens Mevr. Lalieux uit, dat het overgrote deel van de werken werd uitgevoerd door Vlaamse ondernemers. “Dat is niet alleen naast de kwestie, want wij hekelen diverse doelen waar deze financiële middelen aan besteed worden, niet wie de werken uitvoert, ik heb bovendien geen cijfers van een PS-minister nodig om te weten dat de Vlaming ondernemender is dan zijn de gemiddelde Francofoon in dit land”,

Naast de oorspronkelijke miljoenentransfers die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest reeds ontvangt van de federale overheid, zal Beliris de komende 4 jaar werken aan 800 éxtra sociale woningen, bovenop de 1.663 reeds bestaande woningen reeds onder haar hoede, en dit uiteraard opnieuw met belastinggeld van de Vlaming! Deze sociale woningen bevinden zich niet enkel in onze hoofdstad maar in het volledig BHG. “Het is al langer geweten dat de Belgicistische systeempartijen, met de PS op kop, nogal creatief omspringen met de geografische definiëring van “Brussel”. Het flagrant misbruik van de middelen om bijvoorbeeld sociale woningen, zwembaden, kinderdagverblijven etc. In het BHG te bouwen, moet dan ook onmiddellijk stoppen!

PDS MEI 2021

Blokkade Suezkanaal: Diplomatiek

Blokkade Suezkanaal: Diplomatiek

In maart 2021 werd het Suezkanaal geblokkeerd door het het gigantische containerschip Ever Given. Het schip liep vast en blokkeerde op die manier de ganse cruciale scheepvaartverbinding, van groot belang voor de wereldeconomie in het algemeen, en aan alle aan de maritieme gelieerde  sectoren in het bijzonder.

Ook vanuit Vlaamse havensteden stak de ongerustheid snel de kop op. Het bleek immers te gaan om een complexe stuitligging die voor honderden schepen zware vertraging kon betekenen. Dit door de wachttijden om het Suezkanaal in/uit te kunnen varen, of door de lange omweg rond Kaap de Goede Hoop.

De maritieme sector – motor van onze Vlaamse economie werd al geraakt door de Coronacrisis, maar incidenten als dit leggen extra pijnpunten en gevoeligheden bloot op diverse niveau’s en terreinen, ook op de langere termijn.

Ik ondervroeg minister van Buitenlandse Zaken mevrouw Wilmes dienaangaande. Vooral omdat er een opmerkelijk diplomatiek geurtje aan de zaak zat.

Opmerkelijk was immers het feit dat de woordvoerder van de Suez Canal Authority, het Egyptische Staatsbedrijf dat het kanaal beheert en dus ook de inkomsten int, op woensdag, 24 maart, het onjuiste bericht verspreidde dat het schip was losgetrokken (hetgeen ik vernam uit een gerenommeerd Nederlandse nautisch vakblad). 

Diverse bronnen uit vooral de nautische, maar ook de diplomatieke wereld beweerden dat deze foute communicatie uitgerekend gebeurde om te vermijden dat rederijen zouden beslissen om het Suezkanaal te mijden en voor de omvaart langs Kaap de Goede Hoop te kiezen.

Op mijn vragen aangaande het diplomatieke luik van dit dossier, nl. op welke manier en op welk niveau de Belgische diplomatie betrokken was in dit dossier kreeg ik een antwoord dat iedereen gewoon kon lezen in de pers (zeer pover dus). Toen ik aanhaalde en vroeg of het klopte dat de woordvoerder van het Egyptische Suez Canal Authority het onjuiste bericht verspreidde dat het schip was losgetrokken, deed Minister Wilmes alsof haar neus bloedde, ofwel wist ze echt van niks. In beide gevallen zeer verontrustend. Ofwel een gebrek aan transparantie naar het Parlement toe, ofwel hadden we te maken met een zwaar diplomatiek deficit.

PDS APRIL 2021

Motie om parkeren stationsparkings van Haaltert en Ede gratis te houden

Motie om parkeren stationsparkings van Haaltert en Ede gratis te houden

Naar aanleiding van een mondelinge vraag aan Federaal minister van Mobiliteit, Dhr. Bellot, vernam ik dat de stationsparkings van Ede en Haaltert vanaf het tweede kwartaal van 2020 betalend zullen worden. Dit zal zo aan het gemeentebestuur gecommuniceerd worden, voegde de minister eraan toe. Wij zijn van mening dat de stationsomgevingen van Ede en Haaltert hier niet op voorbereid zijn.

Ik diende, namens de VB-fractie hieromtrent da nook het volgend voorstel tot raadsbesluit in:

De gemeenteraad geeft de opdracht aan het College van Burgemeester en Schepenen om de NMBS te vragen het betalend parkeren uit te stellen tot er een concrete masterplan voor beide stationsomgevingen uitgewerkt is.

Het mocht niet baten.

PDS APRIL 2021