Skip to content

Organisatie jaarlijkse infodagen rond bodemerosie en de bestrijding ervan

De Haaltertste Vlaams Belangfractie liet een extra agendapunt toe voegen aan de Gemeenteraad van komende maandag. Via het organiseren van infodagen rond bodemerosie en de bestrijding ervan wil het Vlaams Belang meer aandacht schenken aan de problematiek waar onze regio – en dus ook de gemeente Haaltert gevoelig voor is (zie kaart). De partij wil via de infodagen alle betrokkenen kennis laten maken met de problematiek, de bestrijding ervan en zeer zeker ook wegwijs laten maken met de subsidiemogelijkheden die te verkrijgen zijn, vervolgt Fractievoorzitter Pieter De Spiegeleer (Vlaams Belang).

In februari van dit jaar werd Haaltert geconfronteerd met ernstige wateroverlast. Dit was hoofdzakelijk het gevolg van water en slijk die van de velden spoelde. Het slijk is dan weer een gevolg van het feit dat Haaltert in een gebied ligt dat sterk erosiegevoelig is. Deze problematiek is gekend op diverse beleidsniveaus, maar uit navraag blijkt dat grondeigenaars, huurders en landbouwers te weinig op de hoogte zijn van de problematiek, haar oplossingen en haar subsidiemogelijkheden. De Vlaams Belangfractie zal de gemeenteraad vragen hier meer aandacht aan te schenken en dit meer bepaald door de organisatie van een jaarlijkse infodag. Dit jaarlijks infomoment zorgt voor meer betrokkenheid van grondeigenaren en/of gebruikers. Wat erosiebestrijding betreft zijn er trouwens heel veel mogelijkheden. Deze hebben vaak een groot raakvlak met andere ecologische doeleinden (in een ruimer kader dan erosie en wateroverlast alleen dus). Deze kunnen dan ook complementair zijn met streefdoelen van andere belangengroepen uit het middenveld.

Dit initiatief moet de uitstraling van Haaltert uitstraling als groene landbouwgemeente versterken, besluit De Spiegeleer.

PDS APRIL 2021